Công trình nhà phố anh Mạnh

- Thông tin công trình: Nhà phố anh Mạnh

- Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Ngọc Mạnh

- Địa chỉ: Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM

- Đơn vị cung cấp, thi công đá: Trùm Đá

- Nhân viên kinh doanh: Mr.Tuấn Anh

- Giám sát công trình: Mr. Hùng