Quầy Bar Công ty Cổng Vàng

Trùm Đá là đơn vị cung cấp và thi công các sản phẩm đá ốp lát tự nhiên cao cấp cho công trình

- Thông tin công trình: Quầy Bar

- Chủ đầu tư: Công ty TM Dịch Vụ Cổng Vàng

- Địa chỉ: Trường Sơn, Tân Bình

- Đơn vị cung cấp, thi công đá: Trùm Đá

- Nhân viên kinh doanh: Mr.Nghị

- Giám sát công trình: Mr. Thạch